Výstava modelové železnice se vrací!

Do kouzelného světa vlakových modelů mohou proniknout ti, kteří si najdou cestu o víkendech 22. a 23. srpna (+ 29. a 30. sprna) do Filmového uzlu. Na ploše větší jak 300 m2 představí svou modulovou železnici v měřítku H0 Klub železničních modelářů Slovácko. K vidění bude několik vlakových souprav prohánějících se krajinou plnou stromů, nádražních budov, semaforů, návěstidel či tunelů. Zajímavostí výstavy bude i použití vozidel všech trakcí, jak ČD, bývalé ČSD i jiných železničních správ. Díky tomu uvidí návštěvník například jednotku Railjet vedle historického vlaku taženého parní lokomotivou.

Nastupte si ve stanici Filmový uzel, vlak odjíždí v sobotu a v neděli vždy v 9 hodin ze třetího nástupiště.

 

Řekněte o tom svým přátelům: