Náš tým

Výkonný ředitel

Ing. Lukáš Sušila
mobil: +420 602 620 801
e-mail: susila@filmovyuzel.cz


Umělecká ředitelka

MgA. Zuzana Bahulová, Ph.D
mobil: +420 737 406 860
e-mail: bahulova@filmovyuzel.cz


Projektová manažerka,
workshopy, školy

Bc. Daniela Oškerová
mobil: +420 720 955 691
e-mail: oskerova@filmovyuzel.cz


Marketing, PR, sociální sítě

Ondřej Carda
mobil: +420 777 633 652
e-mail: carda@filmovyuzel.cz

Ria Cardová
mobil: +420 608 438 208
e-mail: ria.cardova@filmovyuzel.cz


Partnerská spolupráce,
komentované prohlídky

Bc. Jiří Madzia, DiS.
mobil: +420 720 946 663
e-mail: madzia@filmovyuzel.cz


Recepce, informace

Sandra Sivíková
mobil: +420 720 979 760
e-mail: info@filmovyuzel.cz


Animátoři

MgA. Miroslava Hromadová

BcA. Rozália Škvarková

BcA. Kateřina Řezníčková

Lukáš Kubáč

Zora Konečná

Mgr. Marta Fojtíková