Fotogalerie: Vernisáž výstavy fotografií End credits ve Filmovém uzlu Zlín

Ve středu 14. 6. 2017 se ve Filmovém uzlu konala vernisáž výstavy „End credits / Závěrečné titulky“ bakalářských a diplomových prací studentů ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. Velmi příjemný večer byl zároveň zakončením dvoudenních obhajob, které studenti třetího a pátého ročníku absolvovali přímo v expozici.

Záštitu nad akcí převzal rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha. Na vernisáži jej kvůli nenadálé změně v programu a odjezdu do zahraničí zastoupil prorektor UTB pro celoživotní vzdělávání Roman Prokop, který připomněl, že udělení záštity rektorem nebývá u podobných akcí zcela obvyklé a jedná se zároveň o ocenění dlouhodobé kvalitní práce ateliéru Reklamní fotografie. Pochválil také spolupráci s Filmovým uzlem a možnosti prezentace, které zde mají studenti zlínské univerzity.

Během zahájení se k výstavě velmi kladně vyjádřila děkanka Fakulty multimediálních komunikací Irena Armutidisová a vedoucí ateliéru Reklamní fotografie Jaroslav Prokop. Za Filmový uzel popřáli mnoho zdaru předseda obecně prospěšné společnosti Kudlovské ateliéry Zdeněk Talaš a umělecká ředitelka Zuzana Bahulová.

Poutavá a originálně řešená výstava prací třinácti studentů nabízí pestrou směsici témat a použitých technik. Některé fotografie si dokonce můžete poslechnout. Expozice je k vidění ve třetím patře Filmovém uzlu, nenechejte si ji ujít!

 

Video

 

Fotogalerie

 

Řekněte o tom svým přátelům: