Bigbítová fúrie ve Filmovém uzlu!

Výstava fotografií Jaroslava Prokopa, vedoucího ateliéru Reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, proběhne ve Filmovém uzlu Zlín ve dnech od 15. března do 4. dubna 2018.

„Fotografie jsou autorským výběrem ze tří komponovaných celků, které již byly představeny samostatně.

Prvním z nich jsou velkoformátové fotografie z pezinockého festivalu Koncert mladost 1976, který loňského roku hostila Leica Gallery v Praze.

Druhý soubor, nazvaný Muzikanti, umožňuje spatřit, komu Prokop věřil, koho měl rád a koho opakovaně zobrazoval. V první řadě je to Vladimír Mišík a jeho ETC…, Marsyas, Vlastimil Třešňák, Vladimír Merta a mnozí další, kteří, ač třeba nebyli rockery na plný úvazek, sledovali stejné cíle: tedy nezpronevěřit se sami sobě a nestát se, řečeno s Bobem Dylanem „pěšáky v jejich hře“. Po roce 1980 k nim přibyli muzikanti tzv. nové vlny, z nichž Prokop nejsoustavněji fotografoval Jasnou páku (později přejmenovanou na Hudbu Praha), Echt!, Garáž nebo Dybbuk .

Třetí část této výstavy tvoří zlomky ze souboru, zkomponovaného k sedmdesátým narozeninám Vladimíra Mišíka, který byl loňského roku představen v galerii Městského muzea v Napajedlích,“ říká Karel Haloun.

Jaroslav Prokop je absolventem Ateliéru fotografie na pražské FAMU. Výrazně na sebe upozornil již během studií fotografiemi místních neestrádních hudebníků, rockových i folkových. Jeho rozsáhlý archiv je zároveň jakousi mapou místní potlačované hudby v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Nutné je zmínit také Prokopovu fascinaci černobílou fotografií, které dával vždy přednost před spektakulárností barevných snímků.

Vystavoval své práce mnohokrát samostatně (např. v Praze, Tokyu, Avignonu, Moskvě) i na společných výstavách doma a v zahraničí.

Od roku 1999 působí také jako vedoucí ateliéru Reklamní fotografie na FMK UTB ve Zlíně.

 

Řekněte o tom svým přátelům:
  • 25
  •  
  •  
  •